High Grade


High Grade
High Grade este o fibră de înaltă performanţă de tip fibrilat, modificată serveşte la armarea betonului.
Particularităţile suprafeţei rugoase asigură ancorarea eficientă în masa betonului şi garantează distribuţia rapidă tridimensională în toată masa, în timpul procesului de mlaxare. 
 
Datorită parametrilor tehnici ai betonului, pot fi folosite şi la armarea/ranforsarea elementelor structurale. 

Avantaje :
  • Măreşte rezistenţa la șocuri a betonului şi poate fi folosită deasemenea în aplicaţii structurale. 
  • High Grade este folosită deasemenea pentru aplicarea acolo unde suprafeţele trebuiesc protejate împotriva incendiilor şi în betoane cu mare rezistenţă la foc. 
  • High Grade previne sedimentarea - aşezarea ulterioară a matricei betonului. 
  • High Grade crează un nivel înalt de rezistenţă a structurii de beton expusă la apa cu continut de substanțe agresive